- lånapengar.site
https://lånapengar.site
Två stora banker redovisar sjunkande vinst - lånapengar.site

Två stora banker redovisar sjunkande vinst

Rörelseresultat för två stora Svenska banker har offentliggjorts idag och resultatet blev i linjen analytikerna hade förutspått.Vinst minskning beror främst på ökade kostnader och lägre tillväxt på bankernas bolån .
Swedbank redovisade en vinst på 6|552 miljarder kronor för andra kvartalet detta är lägre för 767 miljoner kronor jämfört med samma period föra året. Utdelningspolicyn sänks från tidigare 75 till 50 procent av vinsten.
Handelsbankens vinst minskar till 5 350 miljarder kronor för andra kvartalet. Detta var vinstminskning på 870 miljoner kronor jämfört med samma period 2018 .
Banken stänger sitt kontor i Polen på grund av dålig lönsamhet .


Publicerad den:2019-07-20
Räntan lämnades kvar på minus 0.25 procent.

Sedan sista riksbankens räntemöte i april har det inte hänt något som talar för en räntehöjning, så förhandsprognoserna på finansmarknaderna hade rätt även den här gången. Beskedet som kom från riksbankens direktion är att utvecklingen i omvärlden och Sverige följer tidigare prognoser och att förutsättningar för att nå inflationsmålet på 2 procent finns kvar.

Riksbanken noterar också att oro för att fortsatta handelskonflikter finns kvar vilket kan försvaga konjunkturen. Den osäkerheten gör att räntorna sjunker överlag och de förutspår att ränteläget globalt kommer att förbli lågt framöver.

Planen för kommande räntehöjning lämnas orörd

Riksbanken direktion var enig i beslutet att den sedan tidigare planerade låneränta lämnas oförändrad vilket indikerar en räntehöjning i slutet av året eller i början av nästa år. Beslutet att lämna kvar den planerade räntebana påverkar kursen på svenska kronan som stärks både mot dollar och euro.

Prognosen för tillväxten justerades upp från tidigare 1,7 till nu förväntade 1,8 procent men väntas sjunka nästa år enligt nya prognosen till 1,6 procent. Om det verkligen blir en räntehöjning i december enligt den planerade räntebanan beror på ECB agerande som kommer med räntebesked i slutet av Juli.


Publicerad den:2019-07-20
Svag krona minskar reallöner!

Hur påverkar den låga  låneräntan och svaga kronan oss låntagare och konsumenter?

De svaga inflationssiffrorna gör att riksbanken troligen skjuter fram planer på kommande räntehöjningar vilket är en av få faktorer som gynnar låntagarens ekonomi just nu. Löntagare ser värdena på sina reallöner minska trots lågt inflationstryck i svensk ekonomi vilket vi konsumenter märker mest om vi exempelvis bokar en semesterresa utomlands. Om vi ska ta ett lån med låg ränta för att finansiera vår semester utomlands blir det dyrare än vad vid vant oss vid på senare år trots det gynnsamma lånet. Problemet är att den svenska kronan har försvagats kraftig på senare tid mot de viktiga utländska valutorna, främst dollar och euro. Här behövs det nämnas att oljepriserna har rusat upp 30 procent på senare tid trots lägre BNP tillväxt i världen, vilket höjer våra resekostnader. Det här gör att vi måste använda mer av semesterkassan för att få samma varor och tjänster jämfört med tidigare år eller helt enkelt minska våra konsumtion i sin helhet.


Publicerad den:2019-07-20
Låg ränta och låg inflation

Har vi konsumenter någon nytta av låg inflation och låg ränta?

Med tanke på att låg inflation i första hand betyder att priserna inte ökar på konsumentvaror skulle det betyda att vi konsumenter nuförtiden går igenom en väldigt gynnsam period vad gäller att få valuta för pengarna.
När man tittar på ränteläget på den svenska kreditmarknaden ser det väldigt bra ut för konsumenter som har lån och krediter så som privatlån eller snabblån eller vilken som helst annan kredit. På grund av den låga inflationen är det osannolikt att riksbanken går vidare med förra årets annonserade räntehöjningsplan under det här året.
De här faktorerna tittar vi främst på när vi ska bedöma vår förutsättningar inför en viktig investering eller helt enkelt inför beslut om vad vi ska göra med pengar vi redan har för att få ut så mycket som möjligt.
Men skenet bedrar just nu. Trots fortsatt låga räntor på lån och låg inflation har vår köpkraft minskat på senare tid på grund av svag svensk krona och höga energipriser.

Borde man konsumera eller amortera just nu?

På grund av den svaga valutan just nu är det mest lönsamt att amortera på lånet eftersom man minskar sina risker för framtiden som första argument och det andra är att man får mindre för pengarna just nu på grund av ovan nämnda faktorer ifall man konsumerar.


Publicerad den:2019-07-20
Är det slut på lånekarusellen?
Under onsdagen målade finansinspektionen upp en ljusare bild av bostadsmarknaden i sin rapport genom att betona att den eftersträvade stabiliteten på bostadsmarknaden är uppnådd för att lånen minskar och amorteringarna ökar.

Amorteringskraven fungerar… eller?

Myndigheten kunde för första gången efter lång tid visa att nya bolån sjunker i förhållande till genomsnittliga hushållsinkomster och att amorteringar på lånen har ökat. Men samtidigt kan man konstatera att belåningsgraden på bostäder har ökat något vilket kan bero på att priserna på bostadsrätter är omkring 10 % lägre jämfört med priserna för två år sedan. Den här jämförelsen gäller främst för Stockholms bostadsmarknad och visar att förstagångsköpare har drabbats av dubbla amorteringskrav och samtidigt förlorat stort kapital genom prisfallet på sina köpta bostäder.

Ständig prisökning har avstannat

Trenden med ständig stigande priser som har hållit i sig i tio år verkar vara bruten. Man anser att det ökade utbudet på bostadsrätter, främst nyproducerade lägenheter, beror på att bostadsutvecklarna har svårt att hitta köpare till dem. I bolånerapporten 2019 riktas misstankar även på bostadsutvecklarna som börjar lägga uteblivna intäkter i nybildade bostadsrättsföreningarnas lån vilket höjer föreningarnas belåningsgrad per kvadratmeter. I de stora svenska städerna är den ökade belåningsgraden på nybildade bostadsrättsföreningar i genomsnitt 2000 kr per kvadratmeter de senaste två åren. På sådant sätt kan man hålla priserna på nybyggda bostadsrätter nere och sälja lättare men samtidigt ökar upplägget riskerna för personer som köper bostadsrätt i högt belånad förening.
Publicerad den:2019-07-20
Skatteåterbäring redan i april
Har du lånat pengar och betalat låneränta på dina lån förra året är en skatteåterbäring att vänta. I går öppnade skatteverket sin deklarationstjänst så man kan logga in på sitt skattekonto och se hur ens skattebesked ser ut. Nyheten i år är att du kan få din skatteåterbäring redan mellan 9 och 12 april om du deklarerar digitalt senast den 2 april. Det här gäller för skattebetalare som inte ska göra några ändringar i sin skattedeklaration och bara kommer att godkänna sin slutdeklaration via en av skatteverkets digitala kanaler. För de skattebetalare som ska ändra eller lägga till några uppgifter i år finns möjligheten att göra ändringar direkt på skatteverkets e-tjänst oberoende om man har sålt bostad eller aktie.
  • Håll reda på den här tidtabellen:

  • 7 mars. Alla som har anslutit sig till digital brevlåda börjar få sin skattedeklaration.
  • 2 april. Sista dagen att deklarera via skatteverkets e-tjänst för att få återbäring i april.
  • 12 april. För dig som har deklarerat senast 2 april kommer slutskattebeskedet.
  • 15 april. Skatteverket skickar deklarationen via post till de som inte har digitalbrevlåda.
  • 2 maj. Sista dagen för att deklarera annars riskerar man få förseningsavgift.

Publicerad den:2019-07-20
Reporänta förblir på -0.25 procent.
Efter riksbankens höjning av reporäntan den 20 december 2018 från - 0.50 upp till - 0.25 procent annonserades att flera höjningar är att vänta inom kommande två år. Den 13 februari beslutade riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på - 0.25 procent. Anledning tros vara den svaga kronan och en viss avmattning i svensk ekonomi. Till bolånetagare finns fortsatt förhandlingsutrymme att sänka sina räntekostnader. Det framgår från finansinspektionens mätning gjord i slutet av fjärde kvartalet, vilket visar att bankernas marginaler på bolån ligger på 1.5 procent.

Är det dags att binda räntan?

Med tanke på att reporäntan vid dagens räntemöte lämnades oförändrad och att prognosen säger att det troligen inte blir en höjning på minst två kvartal till, har låntagare tid på sig att noggrant överväga vad är det bäst för var och en.
Publicerad den:2019-07-20
Snart kommer en räntehöjning
Det blir snart lämpligt att höja reporäntan om inflationstakten förblir på nuvarande nivån meddelade riksbankens chef. Än så länge lämnas reporäntan på nuvarande -0,5 procent enligt riksbankens beslut i onsdag den 24/1. Det var ingen överraskning vad gäller beslutet om att lämna räntan oförändrad. Med den starka tillväxten i svensk ekonomi och inflationen som har nått upp till 2 procent var det väntat att riksbanken skulle meddela att nästa räntehöjning ska ske i december eller februari, men det har inte hänt. Det betyder att den tänkta räntebanan förblir oförändrad fram till år 2020 och enligt nästa räntehöjning kommer den att höjas med 25 punkter från -0.5 procent. Vidare för år 2021 räknar Riksbanken att räntan hamnar på 1.23 procent i fjärde kvartalet. Låntagare kan åtminstone räkna med låg ränta ett tag till trots att en räntehöjning är att vänta i december eller februari nästa år.
Publicerad den:2019-07-20
Låntagare kan räkna med fortsatta låga räntor framöver.
Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på rekordlåga minus 0,50 procent. Någon justering av ränteprognosen blev det inte. Nästa räntehöjning beräknas komma någon gång under 2018.
Riksbanken räknar med att inflationsmålet på 2 procent nås i år. Därefter förväntar sig riksbanken att inflationen kommer att pendla runt målet på 2 procent under år 2018 och 2019. Även tillväxtprognosen skrivs upp. Riksbanken har tidigare bedömt en tillväxt i svensk ekonomi på 2,2 i år och 2,4 procent nästa år.
Trots den höga tillväxten och det uppnådda inflationsmålet lämnar Riksbanken styrräntan oförändrad.
Riksbanken ränta beslut
Publicerad den:2019-07-20
Räntetak på snabblån

Snabblåns branschen har på senare år expanderat kraftigt. Flertalet låneföretag har använt sig av väldigt aggressiva marknadsföringskampanjer och höga räntor som ibland överstiger 50 procent och kan leda låntagare in i en skuldfälla som de sedan inte kan ta sig ur . Nu vill regeringen komma åt problemet och föreslår räntetak på snabblån som inte får överstiga 40 procent av referensräntan. Vidare föreslår regeringen ett tak på den totala lånekostnaden som innebär att alla kostnader knutna till lånet såsom räntor och avgifter inte får överstiga själva lånebeloppet.


Publicerad den:2019-07-20
Nytt amorteringskrav på bolån

Från och med den 1 mars träder det nya amorteringskravet för nya låntagare i kraft. Banker kommer att tvingas ta hänsyn till den nya bolåntagarens inkomst. Alla nya bolåntagare vars bostadslån är 4,5 gånger större än deras årsinkomst kommer att behöva amortera ytterligare en procent. Tillsammans med den tidigare skärpningen av bolån innebär detta att den nya låntagaren, vars bolån överstiger 70 procent av fastighetsvärdet, kommer att behöva amortera 3 procent årligen. Enligt finansinspektionens uppskattning kommer det nya amorteringskravet att påverka omkring 14 procent av ny låntagare.

Varför nytt amorteringskrav på bolån?

Det finns oro för hushållens stigande skulder. Finansinspektionen tog det första beslutet 2016 att ställa amorteringskravet på 2 procent för bolåntagare vars bolån överstiger 70 procent av bostadsvärdet. Nu ställs ännu hårdare krav på nya bolån för att komma åt skenande hushållsskulder.


Publicerad den:2019-07-20

Enligt Svensk Mäklarstatistik under förra månad sjönk priserna på bostäder med 1,5 procent, varv bostadsrätter tappade 1,9 procent och priserna på villor gick ner 1,3 procent. Orsaken anses främst vara ett stort utbud av dyra, nyproducerade bostäder som i sin tur influerar den begagnatmarknaden vars säljare inte accepterar lägre priser. Samtidigt har färre potentiella köpare råd att ta stora bolån, och andra är beroende av att först sälja sin nuvarande bostad innan de skulle kunna köpa ett nytt. Alla faktorerna leder till en trögare bostadsmarknad.


Publicerad den:2019-07-20