- lånapengar.site
Betala av på lånet eller spara - lånapengar.site

Betala av på lånet eller spara

Vad är amortering?

Amortering är en del av den inbetalda summan pengar som minskar lånebeloppet. I amorteringen räknas inte räntan och eventuella avgifter som banker ibland tar för administrering av lånet. Dessa kostnader ingår i totala summan som man får inbetala vid amorteringstillfället men det är oftast redovisat på låneavin hur mycket man får betala för dem.

Vad är bäst just nu - amortera på lånet eller spara pengar?

Om man har bolånet bör man utgå ifrån belåningsgraden i förhållande till fastighets marknadsvärde. Finansinspektionen beslutade att införa amorteringskrav på de nya bolånen från och med den 1 juni 2016 för att minska risken att låntagare drar på sig alldeles för stora lån och räntekostnader i framtiden när låneräntorna stiger. Beslutet säger att belåningsprocenten av ditt bostadsmarknadsvärde styr hur mycket du måste amortera på lånet per år. Den här beslutet gäller inte låntagare som har fått sitt lån innan den 1 juni 2016. Om du har lånat mellan 50 % och 70% av fastighetsvärdet får du amortera 1% per år. Om du har lånat över 70% måste du amortera 2 % av fastighetsvärdet per år. Det går att förhandla med långivare att amortera mer på lånet om man så vill. I fall din belåningsgrad är under 50% får du välja själv att amortera eller avstå helt och lägga pengar på något annat som kan ge dig högre avkastning.

Låna pengar hos kreditgivare med de lägsta räntor på svenska lånemarknaden.

Varför ska man amortera på lånet?

Genom att amortera på lånet minskar man sina framtida kostnader. Lägre lånebelopp betyder också att din ekonomi blir mindre utsatt för framtida risker i samband med räntehöjningar och prisfall på fastigheterna. Om du har mycket i lån innebär en räntehöjning på ett par procentenheter en mycket större räntekostnad.

Kan amortering på lånet ses som sparande?

Genom att amortera på sitt privatlån eller snabblån sparar man egentligen pengar eftersom ditt lånebelopp minskar och därmed minskar dina räntekostnader också, vilket betyder att du får mer pengar i plånboken för annat. Att amortera på bolånet kan ses som långsiktig sparande eftersom man minskar sina framtida boendekostnader. Detta kan komma väl till hands när man exempelvis går pension och inkomsten blir betydligt lägre. Med minskad belåningsgrad minskar inte bara räntekostnader, du bygger även ett kapital. Man bör dock vara medveten att kapitalet är låst i fastigheten och inte tillgängligt för snabbuttag.

Bör man spara?

Det är alltid bra att spara eftersom oförutsedda utgifter händer någon gång för de flesta av oss under livets gång. Då kan det kännas bra att ha en buffert som kan hjälpa oss ur knipan. För sparande gäller tumregeln: Lägg inte alla ägg i samma korg!
- Att amortera på bolån är långsiktigt sparande. Det ger minskade framtida kostnader för boendet. Pengarna är låsa i fastigheten, som frias när bostaden säljs.

Amortera eller spara på börsen ?

Att spara på börsen har gett den högsta avkastningen, historisk sett runt 11 procent. Eftersom låneräntorna är låga sedan ett antal år tillbaka, har det varit bra att investera pengar i värdepapper då det gett mer i avkastning än vad man kunnat spara genom att amortera på bolånet. Här finns en utrymme att tjäna mer pengar på att investera i aktiefonder än att amortera på lånet. Här bör man nämna att investering i aktie är förknippad med risker. Det är ingen garanti att börsen kommer att gå så bra i framtiden, därför bör man överväga noga hur mycket av sitt sparande man råd att lägga där.

Amortera eller spara på sparkonto?

Räntorna på sparkonto är sedan länge väldigt låga hos de stora bankerna, vilket gör att pengar på sparkontot inte växer. Om man räknar in inflationen betyder det att man förlorar på att spara på traditionella sparkonto. Det finns ett antal mindre aktörer på marknader som erbjuder sparränta i nuläget upp till 2 % på sina sparkonton med insättningsgaranti. Hur stor ränta man får på sitt sparande hos de nischade aktörerna är beroende på bindningstiden har du valt för sparandet.

Kreditkort som buffert?

Att ha ett bra kreditkort kan vara faktisk vara lönsamt i längden vad gäller att ha en finansiell buffert till hands, men inte bara detta. Idag finns ett antal aktörer på kreditmarknaden som erbjuder

kreditkort med bra förmåner. För att nämna några:
  • Ingen årsavgift
  • Intjänade poäng vid varje inköp hos deras partner
  • reseförsäkringar
  • Räntefri kredit upp till 60 dagar
Det gäller bara att välja bland många kreditkort som passar just dina konsumtionsvanor allra bäst.