- lånapengar.site
Annuitetslån - Allt du behöver veta - lånapengar.site

Annuitetslån - Allt du behöver veta

När vi behöver låna då möts vi av begrep som : Privatlån , Billån , Snabblån vars namn antyder för vad de är ämnade till. I den här artikel går vi in på vad annuitetslånet innebär och vad är skillnaden med rak amortering låneformen

Låna pengar direkt hos långivare listade här

Annuitetslån vad är det?

Flesta lån på konsumenternas lånemarknad är i form av annuitetslån. Primer syfte med denna låneformen är att låntagare betalar en jämt lånebeloppet (annuitet) under hela låneperiod och vid varje betalningstillfälle. Månadsbetalningen består av två delar :

  • Avbetalning av skulden.
  • Ränta på lånade pengar.

Andelen av räntekostnad i betalningsbeloppet vid varje betalningstillfälle beror på räntesatsen och kvarvarande skuldbeloppet räntan räknas på. Räntekostnad blir som dyrast i början av låneperiod för att sjunka i takt med sjunkande låneskulden vilket gör att avbetalnings andelen blir allt större.

Annuitetslån matematik

Här går vi genom snabblån som är upplagd i form av annuitetslån till för att se hur månadsbetalningsbeloppet är fördelad över tid mellan ränta som är en kostnad vi betalar på lånade pengar och annuitet som är den del som betalar av skulden.
Låt oss presentera ett snabblån på 5000 kronor effektivt ränta på 19 procent och löptid på 1 år:
Vi räknar ut kostnader på lånet och resultat ser ut så här:
Månadsbetalningen blir konstant: 461,00 kr i tolv månader.
Räntekostnad blir 79 kr. första månad och amortering 382,00 kr.
Sista månad ränta kommer att kosta 7 kr och amortering blir 454,00 kr.

Rak amortering

Låntagare kan välja ett annat sätt på att amortera sitt lån som kallas rak amortering. Detta återbetalningssätt går ut på att man amortera ett lika stor beloppet varje månad under hela löptid. Nackdelen med detta amorteringssättet är att räntekostnad blir ganska stora i början av låneperioden och ansträngande på låntagarens ekonomi.
Här räknar vi på samma belopp låna 5000 kr med Rak amorterings upplägget.
Första månadsbetalning blir 496,00 kr varav räntekostnad är 79,00 kr och amortering 417,00 kr.
Sista månadsbetalning blir 423,00 kr var av räntekostnad blir 7 kr och 417,00 kr.
Med den här rak amortering exempel ser vi att betalningsbeloppet sjunker genom låneperiod och amorteringsbeloppet blir konstant.
I kalkylen framgår tydligt att räntekostnader sjunker efter varje betalningstillfället eftersom skuldbeloppet blir lägre för samma beloppet vid varje betalningstillfälle. Det här upplägget passar väl till låntagare med god ekonomi som påverkas inte av de större lånekostnader i början av låneperioden. Här framgår också att genom rak amortering snabbare minskar återstående skuld och att lånet blir totalt billigare.

Hur påverkar räntehöjning Annuitetslån?

Räntehöjning på annuitetslån påverkar inte låntagarens månadsbetalningsbeloppet i första hand det förblir detsamma . Men högre ränta betyder att lån blir dyrare och att den amorterings procent av månadsinbetalning blir lägre. Detta i sin tur ledder till att låntagare kommer inte att kunna återbetala lånet inom den tidsramen man hade tänkt sig från början. Om så är det fallet banken borde kontakta sin kund och föreslå ändring i avtalet:
- Förlänga löptid på lånet.
- Höjning av månadsbetalning för att kompensera höjd räntekostnad.
- Om kunden vill behålla samma månadskostnad då är det barra att välja förlängning av lånet.

Hur räntehöjning påverkar lån med rak amortering?

Höjd ränta på lånet med rak amorterings upplägget höjer direkt månadsbetalningsbeloppet eftersom amorteringsbeloppet är jämt genom hela perioden.

Sammanfattning

Vilken låneform är bättre?

Svar på den här fråga beror på dina ekonomiska förutsättningar och dina planer angående fördelning av kostnaden över lånets tidsperiod. Om du vill ha samma summa pengar att betala varje månad då är det annuitetslån du borde välja. Ifall du vill betala den större delen av kostnader i början för att ha lägre låneutgifter senare , borde du välja rak amortering som gör att det totala lånekostnaden blir lägre.