- lånapengar.site
Bostadslån - Jämför ränta och ansök online - lånapengar.site

Bostadslån - Jämför ränta och ansök online

Ett bolån är en lånetyp som används till att finansiera ditt nya hem. Bolån har en lägre ränta jämfört med flesta andra typer av lån. Orsaken är att det beviljade lånet är knutet till ditt bostadsköp och den köpta bostaden blir i sin tur bankens säkerhet. På sådant vis försäkrar sig banken att kunna få tillbaka sina pengar genom försäljning av bostaden. Köp av bostad är för majoriteten livets största investering. Finansieringen av bostaden blir därmed en mycket viktig fråga både för långivare och låntagare. Bolånet som sagt bundet till bostaden och tjänar som säkerhet till banken. Som låntagare känner vi oss också någorlunda trygga i fråga om bolånet eftersom vi har investerat i vår boende och förväntar oss en värdeökning framöDrivsver. Det man inte får glömma är att bolånet inte heller är helt riskfritt och att utvecklingen av bostadsvärdet kan gå åt motsatt håll.

Bolån ränta

Här finns en bra statistisk sammanställning av aktuella bolåneräntor på den Svenska bolånemarknaden som kan bidra till att minska sina framtida bolånekostnader.

Jämför bolåneränta

Du kan förbättra dit förhandlingsläge genom att bilda dig en uppfattning om bostadslånets ränteläge på den hela Svenska bostadsmarknaden innan man bokar möte till omförhandling av befintliga lånet eller om du ska ansöka om ett nytt bolån. Räntesatsen är fördelad mellan finansiella institut och banker smidigt visar genomsnitt räntan kunder har betalat enligt gamla låneavtal och nya samt omförhandlade bolån.

Genomsnitsränta på bolån för April 2024

MFI,Bostadskreditinsitut,AIF | Nya och omförhandlade avtal - Totalt - 4.588 % | Utestående avtal - Totalt - 4.1326 % |
Monetära finansinstitut(MFI |
Bank | Nya och omförhandlade avtal - Totalt - 4.7407 % | Utestående avtal - Totalt - 4.1784 % |

Källa: Statistiskacentralbiro uppdterad den: 2024-07-01


Tidshorisont för bolånets avbetalning

Tidshorisonten för bolånets avbetalning beror mycket på vår egen ekonomi. Dock brukar de oftast vara väldigt långa och kan sträcka sig över flera decennier. Det är därmed väldigt svårt att förutse hur ekonomin kommer att utvecklas i allmänna termer, och denna utveckling påverkar både vår egen ekonomi och bostadspriserna. Enligt de nuvarande reglerna föreskrivna av Finansinspektionen under namnet bolånetaket ska ett bolån inte överstiga 85% av fastighetens marknadsvärde. Den här regeln innebär att en förstagångsköpare bör finansiera resterande 15% av bostadsvärdet på ett annat sätt, exempelvis via blancolån – privatlån med lite högre ränta eller med egna sparpengar som insats.bolån med lägsta bolåneränta

Bolånetaket

Varför bolånetaket?

Under flera år var bolåneräntorna låga . Det resulterade tillsammans med en rad andra faktorer till snabbt ökande bostadspriser, som i sin tur ledde till att banker blev allt mer flexibla gällande amortering på bolånet och belåningsgraden på bostaden som stigit över 90% av fastighetsvärdet. Finansinspektionen tyckte att utvecklingen var oroväckande, främst för låntagare. Om ekonomihjulet börjar haka upp sig kan bostadspriserna börja falla. Problemet som uppstår då är att många låntagare kommer sitta på bolån som är större än själva värdet på bostaden, samtidigt som försämrade karriärmöjligheter eller till och med arbetslöshet kan vänta runt hörnet. För att stoppa en osund utveckling där banker använder en hög belåningsgrad och bolån utan krav på amortering som konkurrensmedel införde Finansinspektionen bolånetaket. Den gäller endast nya bolån och fastställer att belåningsgraden inte bör överstiga 85% av marknadsfastighetsvärdet. Här finns Finansinspektionens beslut om bolånetaket.

Förstagångsköpare fick det svårare

Det införda bolånetaket innefattar inte gamla bostadslån eller redan fattade lånelöften., vilket har kritiserats av flera remissinstanser för att inte vara den bästa lösningen på skuldsättningsproblemet samt för att vara orättvist mot förstagångsköpare. Faktumet är att unga hushåll som skulle köpa sin första bostad blev mest drabbade av bolånetaket. Finansinspektion erkände detta och bemötte kritiken med förklaringen att det är just förstagångsköpare som är den mest utsatta gruppen. De ville skydda mot överskuldsättning som kan leda till bostadsbubbla. För förstagångsköpare återstår sedan dess huvudsakligen två alternativ för att finansiera bostadsvärdets resterande 15%. Det ena är att ta ett blancolån utan säkerhet som brukar ha något högre ränta och kortare avbetalningsperiod. Det andra är att investera egna sparpengar.

Topplån

Topplån är ett lån utan säkerhet som används för att täcka den del av betalningssumman på fastigheten som inte täcks av bottenlånet. Bolånereglerna som kommit på senare tid föreskriver att banker inte får låna ut mer än 85% av marknadsvärdet på fastigheten till nya bolånetagare. Detta bolånetak sätter en gräns för hur mycket nya låntagare kan få i bottenlånet för sitt fastighetsköp och det gör att topplånet idag inte används i samma utsträckning som tidigare i fastighetsaffärerna. Räntorna är rörliga på topplånet och något högre än på bottenlånet på grund av att fastigheten inte används som säkerhet. Avbetalningsperioden brukar sträcka sig mellan 10 och 15 år.

Vad är skillnad mellan topplån och blancolån – privatlån?

Det finns ingen skillnad. Topplån är i grunden ett vanligt lån som kan jämföras med blancolån, så kallat privatlån.. Räntan som varje enskild låntagare kommer att erbjudas beror på låntagarens ekonomi. Ett bra sätt att finansiera den delen av priset som inte täcks av bottenlånet kan vara att lägga en kontantinsats eller finansiera på annat sätt för att undvika topplånet. Om fastigheten senare stiger i värde har man möjligheten att exempelvis omförhandla bolånet och på så sätt inkludera hela lånebeloppet eller åtminstone en större del i bottenlånet och därmed minska sina lånekostnader.